T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Giresun İl Halk Kütüphanesi

Giresun İl Halk Kütüphanesi Hizmet Binası, Tadilat ve Onarım Çalışmaları Kapsamında Yenilenerek Okuyucu Hizmetine Açılmıştır

Giresun İl Halk Kütüphanesi, 3 ay süren tadilat ve onarım çalışmaları kapsamında daha estetik ve modern bir yapıya kavuşturulmuştur. Giriş kat okuma salonundaki ara bölme kaldırılarak daha geniş bir ortam sağlanmış ve asma tavan yaptırılmıştır. Boyanan okuma salonunun tüm donanım malzemeleri yani kitap-süreli yayın rafları ve okuyucu-bilgisayar masaları ile sandalyeleri yenilenmiştir. Süreli yayın bölümüne oturma grubu alınmış ve modern bir görünüm kazandırılmıştır.  Okuyucularımıza rahat bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla tüm salonlara ve idari katlara klima taktırılmıştır. Tüm okuyucu salonlarının ve idari katın kapıları, fotoselli kapı ile, büro kapıları da panel kapı ile değiştirilmiştir. 

            Kütüphane binasının elektrik panosu dahil tüm tesisatları ve iç lambalar tasarrufa uygun olacak şekilde yenilenmiştir. Çatı katı, okuma salonu olarak düzenlenmiş ve arşiv odası yaptırılmıştır.

Kütüphane binasının giriş katında; danışma eserlerinin yani ansiklopedi, sözlük, yıllık, yerel yayınlar ile tarih, din ve edebiyat alanında sık kullanılan kaynak kitapların yer aldığı ve internet erişim hizmetinin verildiği bir okuma salonu bulunmaktadır.  Kütüphaneye üye olan kullanıcıların, öncelikle eğitim ve araştırma amacıyla faydalandığı,  internet erişim hizmeti ücretsizdir. İlimizde günlük ve haftalık olarak yayınlanan 6 yerel gazete ile  2 ulusal gazete ve abone olunan çeşitli konulardaki süreli yayınlar da, bu salonda okuyucu hizmetine sunulmaktadır.

             Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün BİLED (Bilgiye Erişimde Engelli Değilsiniz) Projesi kapsamında, görme engelli bireylerin hizmetine sunulmak üzere “Ekran Büyütme Programı, Ekran Okuma Programı,  Kitap Okuma Makinesi, Masaüstü Büyüteç Sistemi” yazılım ve donanımları da kütüphanenin giriş katındaki salonda bulunmaktadır.

             Giresun İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nün 1. katında, Ödünç Kitap Verme Servisi ve Okuma Salonu bulunmaktadır. Kütüphane koleksiyonunun büyük çoğunluğu bu salonda olup edebiyat, tarih, din, sosyal bilimler, felsefe-psikoloji, güzel sanatlar vb. konularda binlerce kitap, her yıl güncellenerek hizmete sunulmaktadır. Kütüphanedeki tüm kitaplar, KOHA Otomasyon Sistemine kaydedilmiş olup barkodlama işlemi tamamlanmıştır ve üye olma  ve ödünç verme hizmeti bu sistem üzerinden kısa sürede yapılabilmektedir.  Kütüphaneye üye olan okuyucular, Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre konularına ayrılan ve açık raf sisteminde hizmete sunulan kitaplardan, 15 gün sonra iade etmek üzere 3 adet kitap ödünç alabilmektedir. Kütüphane binasının 2. ve 3. katında, idari bürolar, teknik hizmetler, ve depo-arşiv bölümleri yer almaktadır.

             Giresun İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, pazar günü ve resmi tatiller hariç her gün hizmete açıktır.

            38893 kitabın bulunduğu İl Halk Kütüphanesi’nden, 2014 yıl sonu itibarıyla 70860 kişi faydalanmıştır. Yıl içinde 4055 yeni ve güncel kitap okuyucu hizmetine sunulmuştur. Kütüphaneye üye olan 3140 okuyucu, toplam 11050 kitap ödünç almıştır.