T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Giresun İl Halk Kütüphanesi

Tarihçe

 GİRESUN İL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

         

           Adres: Çınarlar Mah. Gazi Cad. No:153     28100 / GİRESUN

           Kuruluş Yılı: 1952

           Web Adresi   : www.giresunkutup.gov.tr

           e-posta adresi: kutuphane28@kultur.gov.tr

           Telefon          : (0454)2161626

           Faks              : (0454) 2169811

          

Halk kütüphaneleri, herkesin yararlanması için yazılı, basılı, görsel-işitsel her türlü bilgi kaynağını sağlayan, düzenleyen, en elverişli yararlanma ortamını sağlayarak kullanıcısına ulaştıran kuruluşlardır.

           Halk kütüphaneleri, bilgi edinme ihtiyacını karşılarken aynı zamanda başta çocuklar olmak üzere bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı yaratır. Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çabalarına ve her düzeyde örgün-yaygın eğitime destek verir. Toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturur. Yerel bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, korunması ve kullandırılmasına da katkı sağlar.

            İlimizde, halkın kullanımına açık ilk resmi kütüphane, İl Özel İdaresi tarafından, 1952 yılında, Giresun Merkez Halk Kitaplığı adı altında,  Belediye binası karşısındaki kiralık bir binada hizmete açılmıştır. 1956 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen kütüphane, aynı binada hizmet vermeye devam etmiştir. Günümüzde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Giresun İl Halk Kütüphanesi, 1967 yılında, Çınarlar Mahallesi, Gazi Caddesi’ndeki mülkiyeti Özel İdareye, kullanımı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olan 3 katlı binaya taşınmış ve halen aynı binada hizmet vermektedir.