T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Giresun İl Halk Kütüphanesi

Vizyonumuz

Yurttaşların bireysel ve yaşam boyu eğitim çabalarını , toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını sağlamak,çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve her düzeyde resmi eğitimi ve öncelikle bulunduğumuz yöre başta olmak üzere toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasını desteklemek,
Hizmet verilen yöre halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı yaratmak, güçlendirmek ve geliştirmek , toplumun heryaş ve herkesimine bu yönde fırsat eşitliği yaratmak, toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturmak ve bu bilincin geliştirilmesini, somut olmayan yerel kültür mirasın toplanmasını, düzenlenmesini, korunmasını, kullandırılmasını ,kültürler arası diyalogu geliştirmeye katkı sağlamaktır.