T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Giresun İl Halk Kütüphanesi

Misyonumuz

Bilgi çağında, bilginin güç olduğu gerçeğinden hareket ederek, okuryazar bilgi toplumu yaratılmasına katkı sağlamak ,okumayı   desteklemek,hizmet verdiğimiz toplumu oluşturan bireylerin başta basılı olmak üzere her tür bilgi kaynağına ulaşmasını sağlayarak, halk kütüphanelerinin evrensel amaçları olan her yaş ve kesimden halkın eğitim,bilgi,kültür gelişimini destekleyerek ve boş zamanlarını değerlendirmesine katkı sağlamaktır.